หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

หลวงปู่เหรียญ5

 

 

เชิญร่วมทำบุญกฐินปี๒๕๖๐

928b1361

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดป่าบ่อรัง เลขที่๑๔๐ หมู่ที่๑ ต.บ่อรัง อ.เภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๑๒

ทำบุญวันอาสาฬหบูชา 2560

DSC03453

DSC03479

DSC03496

 

เหตุผลที่ทุกศาสนาพยามทำลายพุทธ เพราะพุทธเจ้าล้มล้างความเชื่อพระเจ้างมงาย พลังวิเศษ EP3

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๔