หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

19 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ฝรั่งเข้ามาศึกษาและเปลี่ยนมานับถือพุทธกันมากขึ้น การดู 7,727 ครั้ง

อัพเดตรูปวัดป่าบ่อรัง 2561

วัดป่าบ่อรัง 23

วัดป่าบ่อรัง 31

วัดป่าบ่อรัง 32

วัดป่าบ่อรัง 17

วัดป่าบ่อรัง 14

วัดป่าบ่อรัง 24

เทศนาหลวงปู่เหรียญ 7

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

main 4

ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอยู่

หลวงปู่เหรียญ 6