Category Archives: ฟังธรรม

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 3


 


 


 

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 2


 


 


 

ฝึกตายก่อนตาย

บันทึกเมืองไทย

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ [1]

1. ทำบุญเดือนสิบเพ็ญ

2. การสั่งสมบุญกุศลนำไปซึ่งความสุข