วัดป่า, วัดป่าบ่อรัง, เพชรบูรณ์

Category Archives: ประชาสัมพันธ์

อัพเดตรูปวัดป่าบ่อรัง 2561

วัดป่าบ่อรัง 23

วัดป่าบ่อรัง 31

วัดป่าบ่อรัง 32

วัดป่าบ่อรัง 17

วัดป่าบ่อรัง 14

วัดป่าบ่อรัง 24

ขอเชิญร่วมสร้างอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม

main 4

ขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอยู่

เชิญร่วมทำบุญกฐินปี๒๕๖๐

928b1361

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดป่าบ่อรัง เลขที่๑๔๐ หมู่ที่๑ ต.บ่อรัง อ.เภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๑๒

100_6224

ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี

ถายในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายได้จากการทอดผ้ากฐินทางวัดป่าบ่อรังจะดำเนินการสร้างศาลาการเปร๊ยญ

ที่ยังไม่เส็จให้สำเร็จลุร่วงพร้อมจะดำเนินการก่อสร้างที่พังโยมและแม่ชีที่มาอยู่ปฏิบัติธรรม

จึงขอบอกบุญถึงผู้มีจิตสรัทธาได้ร่วมสะสมบุญกับวัดป่าบ่อรังในครั้งนี้

บุญกฐินปี ๕๘

928b1361                                                                                                                                                                             ขอเชิญร่วมบุญกฐินปีนี้ทอดผ้ากฐิน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายได้ที่โยมร่วมทำบุญจะขยายต่อเติมศาลาการเปรียญ