Category Archives: คลังธรรมะ

ธรรมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 

พิจารณาทุกข์ในธาตุขันธ์-28-ก.ย.-33

 

ข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นของชาวพุทธ-27-ก.ย.-33

 

บำเพ็ญทรัพย์ภายใน-25-ก.ย.-33

 

 

หลวงตามหาบัว อบรมพระวันเข้าพรรษา

หลวงตามหาบัว เทศน์ จิตตวิมุดหลุดพ้นแล้วเป็นธรรมธาตุ

ผ้าป่าช่วยชาติที่ วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์ 26-02-2543 (เย็น)

อริยทัศน์ อินเดีย : เขาพรหมโยนี ทรงดับไฟร้อนของชฏิล3พี่น้อง