วัดป่า, วัดป่าบ่อรัง, เพชรบูรณ์

19 จุดเด่นของพระพุทธศาสนา ที่ทำให้ฝรั่งเข้ามาศึกษาและเปลี่ยนมานับถือพุทธกันมากขึ้น การดู 7,727 ครั้ง