เชิญร่วมทำบุญกฐินปี๒๕๖๐

928b1361

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดป่าบ่อรัง เลขที่๑๔๐ หมู่ที่๑ ต.บ่อรัง อ.เภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับขึ้น ๑๐ ค่ำเดือน ๑๒