รูปไปกราบสังเวชนียสถานที่สำคัญที่อินเดียปี 2559 บางส่วน

DSC02316

DSC02282

 

DSC02297

 

DSC02149

 

DSC02233

DSC02273