ทำบุญวันอาสาฬหบูชา 2560

DSC03453

DSC03479

DSC03496

 

DSC03504

DSC03503

DSC03502

DSC03501

DSC03500

DSC03499

DSC03498

DSC03497

DSC03495

DSC03494

DSC03493

DSC03492

DSC03491

DSC03490

DSC03489

DSC03488

DSC03487

DSC03486

DSC03485

DSC03484

DSC03483

DSC03482

DSC03481

DSC03480

DSC03478

DSC03476

DSC03475

DSC03474

DSC03473

DSC03472

DSC03471

DSC03470

DSC03469

DSC03468

DSC03467

DSC03466

DSC03465

DSC03464

DSC03463

DSC03462

DSC03461

DSC03459

DSC03457

DSC03456

DSC03455

DSC03506

DSC03452

DSC03451

DSC03450

DSC03449

DSC03448

DSC03447

DSC03446

DSC03445

DSC03444

DSC03443

DSC03507