งานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมณฑป(หลวงพ่อใหญ่)-4

งานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมณฑปพระพุทธรัศมีรังษีบ่อรัง(หลวงพ่อใหญ่)

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

 

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.