ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐิน ปี ๒๕๖๑

100_6169 ปีนี้ทอดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้ากฐินพร้อมเพียงกัน รายได้ที่เหลือทางวัดป่าบ่อรังจะสร้างอาคารที่พักผู้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อชั้นที่ ๒-๓ ให้สำเร็จสมบูรณ์ชั้นละ ๖ ห้อง อาคารมี ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้วเข้าพักได้