หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลสรงน้ำพระสงกรานต์ปี58

100_1964 100_1963 100_1962 100_1961 100_1960 100_1959 100_1958 100_1957 100_1956 100_1955 100_1954 100_1953 100_1952 100_1951 100_1950 100_1949 100_1948 100_1947 100_1946 100_1945 100_1944 100_1943 100_1942 100_1941 100_1940 100_1939 100_1938 100_1936 100_1935 100_1934 100_1933 100_1932 100_1931 100_1930 100_1929 100_1928 100_1927 100_1926 100_1925 100_1924 100_1923 100_1922 100_1921 100_1920 100_1919 100_1918 100_1917 100_1916 100_1915 100_1914 100_1913 100_1912 100_1911 100_1910 100_1909 100_1908 100_1907 100_1906 100_1905 100_1904 100_1903 100_1900 100_1899 100_1898 100_1897 100_1896 100_1895 100_1894 100_1893 100_1892 100_1891 100_1890 100_1889 100_1888 100_1887 100_1886 100_1885 100_1884 100_1883 100_1882 100_1881 100_1880 100_1879 100_1878 100_1877 100_1875 100_1874 100_1873 100_1872 100_1871 100_1870 100_1869 100_1868 100_1867 100_1865 100_1864 100_1863 100_1862 100_1861 100_1860 100_1859 100_1858 100_1854 100_1853 100_1852 100_1851 100_1850 100_1849 100_1848 100_1847 100_1846 100_1845 100_1844 100_1843 100_1841 100_1840 100_1839 100_1838 100_1837 100_1836 100_1835 100_1834 100_1833 100_1832 100_1831 100_1830 100_1826 100_1825 100_1824 100_1823 100_1822 100_1821 100_1820 100_1819 100_1818 100_1817 100_1816 100_1815 100_1813 100_1811ญอุทิศส่วน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

100_0836ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ   วัดป่าบ่อรัง   บ้านบ่อรัง หมู่ที่  ๑ 

ต.บ่อรัง   อ.  วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์

ในวัน พุธที่  ๑๕  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘

เพื่อขยายและต่อเติมเปลี่ยนแปลงศาลาการเปรียญหลังเดิม

ติดต่อ อ.สมชาย กิตติโสภโณ

โทร. 087-044-5447

สวดมนต์ข้ามปี 57 รับ ปี 58

100_1670

รวมภาพสวดมนต์ข้ามปี 57 รับปี 58

100_1669

พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว