หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

ขอเชิญร่วมปฏิตัติธรรมในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2557

poster

มณฑป

ขอเชิญร่วมปฏิตัติธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2557
และขอเชิญร่วมทำบุญฉลองมนฑปในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม

 

ภาพกิจกรรมตักบาตเทโวโรหณะ

100_1264ภาพกิจกรรมตักบาตเทโวโรหณะ

 

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

ผู้มากมีบุญ

 

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม

บ้านห้วยทราย  อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

 

ตอนที่ 1

 

ขอเชิญร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าบ่อรัง ประจำปี 2557

928b1361

กำหนดการวันทอดกฐินวัดป่าบ่อรัง วันที่ 26 ตุลาคม 2557 รายได้เพื่อสมทบทุนขยายต่อเติมศาลาการเปรียญหลังเก่า ให้พอเพียงกับการใช้งานที่สาธุชน อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ที่เข้ามาวัดป่าบ่อรัง เพื่อปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนา หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคีครั้งนี้ กรุณาติดต่อโดยตรงกับ

พระอาจารย์ สมชาย กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส

เบอร์โทรศัพท์ 087-0445447 แฟกซ์ 056-920065

หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญขยายต่อเติมสร้างศาลาวัดป่าบ่อรัง สามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี พระสมชาย กิตฺติโสภโณ
ธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์
สาขา วิเชียรบุรี
เลขที่บัญชี 629-0-09669-9

 

100_1146 - Copy

ศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้ปัจจุบัน

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ โทษแห่งความรัก