หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

วิธีแก้จิตเสื่อม

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลสรงน้ำพระสงกรานต์ปี58

100_1964

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

100_0836ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ   วัดป่าบ่อรัง   บ้านบ่อรัง หมู่ที่  ๑ 

ต.บ่อรัง   อ.  วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์

ในวัน พุธที่  ๑๕  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘

เพื่อขยายและต่อเติมเปลี่ยนแปลงศาลาการเปรียญหลังเดิม

ติดต่อ อ.สมชาย กิตติโสภโณ

โทร. 087-044-5447

สวดมนต์ข้ามปี 57 รับ ปี 58

100_1670

รวมภาพสวดมนต์ข้ามปี 57 รับปี 58

100_1669