หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว

รวมรูปภาพงานบวชปฏิบัติธรรม 5-8 ธันวาคม ปี 2557

100_1548 100_1567

บุญกฐินวัดป่าบ่อรัง ปี 2557

บุญกฐินวัดป่าบ่อรังปีนี้ยอดเงินสามแสนกว่าบาท ขอบุญจงสำเร็จแด่ทุกท่านเทอญ100_1343 100_1346

ขอเชิญร่วมปฏิตัติธรรมในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2557

poster

มณฑป

ขอเชิญร่วมปฏิตัติธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2557
และขอเชิญร่วมทำบุญฉลองมนฑปในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม

 

ภาพกิจกรรมตักบาตเทโวโรหณะ

100_1264ภาพกิจกรรมตักบาตเทโวโรหณะ