หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เป็นพระภิกษุชาวไทยสายธรรมยุตชื่อดังในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานไทย เมื่อท่านเป็นพระภิกษุ ได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า แก่ประชาชน ทำให้ท่านมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก จึงทำให้แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีว่า เป็นคำสอนพระวัดป่า (สายพระอาจารย์มั่น) หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 อ่านต่อ »

พระสุธรรมคณาจารย์ (เหรียญ วรลาโภ)

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2455 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ ฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ครอบครัวมีอาชีพทำนา ทำสวนและเลี้ยงสัตว์ มีพี่น้องด้วยกัน 7 อ่านต่อ »

 

บุญกฐินปี ๕๘

928b1361                                                                                                                                                                             ขอเชิญร่วมบุญกฐินปีนี้ทอดผ้ากฐิน วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายได้ที่โยมร่วมทำบุญจะขยายต่อเติมศาลาการเปรียญ

อยากให้ทุกๆท่านฟังให้จบ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้ากราบนมัสการ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตาเล่าเรืองเกี่ยวกับผี

รวมภาพทำบุญเข้าพรรษาปี ๒๕๕๘

100_2245 100_2246 100_2247 100_2248 100_2249 100_2250 100_2251 100_2252 100_2253 100_2254 100_2255 100_2256 100_2257 100_2258 100_2259 100_2260 100_2261 100_2262 100_2263 100_2264 100_2265 100_2266 100_2267 100_2268 100_2269 100_2270 100_2271 100_2272 100_2273 100_2274 100_2275 100_2276 100_2277 100_2278 100_2279 100_2280 100_2281 100_2282 100_2283 100_2284 100_2285 100_2286 100_2287 100_2288 100_2289 100_2290 100_2291 100_2292 100_2293 100_2294