Category Archives: คลังธรรมะ

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 4/4

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 3/4

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 2/4

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 1/4

ฟังธรรมหลวงตา

งานเททอง พระปางประสูติ วัดป่าบ่อรัง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์

ชะตาโลก พุทธทำนาย 16 ข้อ

พระธรรมเทศนาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ประวัติ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

นามเดิม เหรียญ ใจขาน เกิดวันที่ 8 มกราคม 2455 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด ณ บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย บิดาชื่อ ผา มารดาชื่อ พิมพา