Monthly Archives: กันยายน 2019

14 วัน ตายแล้วฟื้น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ๕

 •     023P 100 สาราณิยธรรม 6 อย่าง 10 เม.ย. 31
 •     022P 100 ความสิ้นกามทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง 8 เม.ย. 31 A
 •     021P 099 สังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน 4 เม.ย. 31 B
 •     020P 099 สอนจิตให้รู้เท่าในธรรมทั้งหลาย 6 ม.ค. 31 A
 •     019P 098 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน 5 เม.ย. 31
 •     018P 097 วันที่ 5 เมษายน 2531 B
 •     017P 097 รู้แจ้งในกาย 4 มี.ค. 31 A
 •     013P 091 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2531 A
 •     012P 090 โอวาทย่อ B
 •     011P 090 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม 16 ก.พ. 31 A
 •     010P 089 โง่แกมหยิ่ง ฉลาดแกมโกง 15 ก.พ. 31 B
 •     009P 089 คนโง่มีมากกว่าคนฉลาด 13 พ.ย. 31 A
 •     008P 088 ทุกคนต้องมีสติสำรวมใจไว้ให้ดี 14 ก.พ. 31 B
 •     007P 088 การปฏิบัติธรรมเพื่อความก้าวหน้า 14 ก.พ. 31 A
 •     006P 087 วันที่ 11 กุมภาพันธฺ 2531 B
 •     005P 087 ควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษ A
 •     004P 086 รักษาใจ 20 ม.ค. 31 B
 •     003P 086 จงทำที่พึ่งให้แก่ตน 20 ม.ค. 31 A
 •     002P 084 วันอุโบสถ 18 ม.ค. 31 B
 •     001P 084 จิตเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึก 27 พ.ค. 30 A

บันทึกหลวงปู่เหรียญ