Monthly Archives: สิงหาคม 2019

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 2/4

ประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ 1/4

ฟังธรรมหลวงตา

วัดป่าบ่อรัง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์

งานเททอง พระปางประสูติ วัดป่าบ่อรัง อำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์

ชะตาโลก พุทธทำนาย 16 ข้อ

เสียงปลุก+เสียงปลง

 •     1เสียงปลุก ๑ (ภาค๑)
 •     9 เสียงปลง ๑ (ภาค ๑)
 •     4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
 •     12 เสียงปลง ๒ (ภาค ๒)
 •     11 เสียงปลง ๑ (ภาค ๒)
 •     10 เสียงปลง ๒ (ภาค ๑)
 •     8 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๒)
 •     7 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๒)
 •     6 เสียงธรรม ๒ (ภาค ๑)
 •     5 เสียงธรรม ๑ (ภาค ๑)
 •     4 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๒)
 •     2 เสียงปลุก ๒ (ภาค ๑)