ประวัติวัดป่าบ่อรัง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีการจัดสร้างที่พักสงฆ์ เพื่อเป็นท … อ่านเพิ่มเติม ประวัติวัดป่าบ่อรัง